1

مفتول گالوانیزه و یک آچار ساده برای سیم گالوانیزه

News Discuss 
به عنوان مثال مناطق آب و هوایی مرطوب نیاز به انتخاب جنس مفتول مقاوم برای این نوع آب و هوایی می باشد زیرا رطوبت باعث زنگ زدگی و از بین رفتن مفتول بخاطر خوردگی می شود که انتخاب مفتول گالوانیزه یا روکشدار بهترین گزینه برای این مناطق می باشد. -سیم https://claytonivoz90976.daneblogger.com/16870609/مفتول-گالوانیزه-و-ملاحظات-خرید-سیم-گالوانیزه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story